poniedziałek, 8 maja 2017

Adjectives (porównywanie)

Adjectives- przymiotniki, określają podmiot.

(np. honest, tall, dark)


Gdy mówimy że są równe;

budowa:
rzeczownik + is/am/areas + adjective + as + rzeczownik

I am as tall as you.
Jestem tak wysoki jak ty.

My bike is as fast as their bike.
Mój rower jest tak szybki jak ich rower.Gdy mówimy że coś jest nie równe;

budowa:
rzeczownik + is + not as + adjective + as + rzeczownik

lub

rzeczownik + is +less + adjective + than + rzeczownikA lynx is not as large as a lion.

Ryś nie jest tak duży jak lew.

Norway is less sunny then Thailand.
W Norwegii jest mniej słońca niż w Tajlandii.


Jeśli adjective ma na końcu 'y', można zamienić na 'ier', a jeśli nie, to dodać samo 'er'.
Wtedy budowa jest taka: rzeczownik + is + (adjective+ er/ier) + then + rzeczownik

Sunny - sunnier 
Windy- windier 
Cloudy- cloudier
high- higher 
short- shorter 
dark- darker 


Mont Blank is lower then Mount Everest.

Summer is sunnier then winter.
środa, 29 marca 2017

Do and Does in Questions

Some might find it confusing when asked to form a question with 'do' or 'does'. 

We use 'do' in questions when the subject is you, we, they or I (ty, my, oni, ja).

They speak English. 

Do they speak English?


I have a black notebook. 

Do I have a black notebook?


If the subject is he, she, it (on, ona, ono) we use 'does'.

She likes icecream. 

Does she like icecream? 


He studies history. 

Does he study history? 
Remember! 

You don't use 'do' and 'does' in questions that contain 'can', 'must', 'might' and 'should.'
(such as; Can you speak German? Should he wear that hat?)


poniedziałek, 20 marca 2017

7 English facts!

1. The alphabet comes from the two letters from the Greek alphabet- alpha and beta. 

2. English is probably the most widely spoken language in the world with many people learning it as a second language. 

3. 80% of the information in computers is in English.

4. The word "checkmate" (czyli osoba z któą gra się w szachy) comes from a Arabic phase, "Shah mat" which means "the king is helpless".

5. There are more English words begining with the letter "S" that any other letter in the alphabet.

6. The English dictionary grows by about 4,000 words every year!

7. To explode originally meant "to jeer a preformer off the stage"

niedziela, 19 lutego 2017

Przysłowia po angielsku

Oto kilka dobrze znanych przysłów przetłumaczonych na j. angielski:


- A friend in need is a friend indeed - Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie

- In for a penny, in for a pound - Gdy się powiedziało A, trzeba powiedzieć B

- Every cloud has a silver lining - Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło

- United we stand, divided we fall - Jedność buduje, niezgoda rujnuje

- An ounce of prevention is worth a pound of cure - Lepiej zapobiegać niż leczyć

- Laughter is the best medicine - Śmiech to zdrowie

 -All is well that ends well - Wszystko dobre, co się dobrze kończy

- Home is where the heart is - Tam mój dom, gdzie serce moje

- Actions speak louder than words - Czyny przemawiają głośniej niż słowa

- History repeats itself - Historia lubi się powtarzać

- No pain, no gain - Bez pracy nie ma kołaczy

- Curiosity killed the cat - Ciekawość to pierwszy stopień do piekła

- Every penny counts Every helping hand counts - Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka

- Seek and you shall find - Szukajcie, a znajdziecie

- Prevention is better than cure - Lepiej zapobiegać niż leczyć

- Nothing ventured, nothing gained - Kto nie ryzykuje, ten nie ma

- Once bitten, twice shy - Kto się na gorącym sparzył, ten na zimne dmucha

- The end justifies the means - Cel uświęca środki

- Where there's a will, there's a way - Dla chcącego nic trudnego

- Between the devil and the deep blue sea - Między młotem a kowadłem

- The road to hell is paved with good intentions - Dobrymi chęciami piekło wybrukowane

- Not that glitters is gold - Nie wszystko złoto, co się świeci

- A stitch in time saves nine - Co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj                                                                                   ~Aleksandra

 

środa, 18 stycznia 2017

Łamacze językowe = Tongue twisters

Kilka łamaczy językowych: 

1.Rubber baby buggy bumpers.

A dla ciekawskich, znaczenie tego łamacza: Gumowe zderzaki od wózka dziecięcego.


2.She sells seashells by the seashore.

A dla ciekawskich, znaczenie tego łamacza: Ona sprzedaje muszelki na brzegu morza.

3.I scream, you scream, we all scream for ice cream!

A dla ciekawskich, znaczenie tego łamacza: Ja krzyczę, ty krzyczysz, wszyscy krzyczymy o
lody!

4.Peter Piper picked a peck of pickled peppers.

A dla ciekawskich, znaczenie tego łamacza: Peter Piper wziął dużo konserwowej

-Julka

niedziela, 8 stycznia 2017

Still struggling with homonyms?

If your still struggling with homonyms, or think you could use some work, here's something you can use while studying.

It'll have 'flash cards' that'll help you remember the words, along with a test and two mini games!

click the following link to go to it: https://quizlet.com/_2ypmbp

Homonyms- words that sound the same, but have different meanings and spelling.

-Zuzanna