poniedziałek, 8 maja 2017

Adjectives (porównywanie)

Adjectives- przymiotniki, określają podmiot.

(np. honest, tall, dark)


Gdy mówimy że są równe;

budowa:
rzeczownik + is/am/areas + adjective + as + rzeczownik

I am as tall as you.
Jestem tak wysoki jak ty.

My bike is as fast as their bike.
Mój rower jest tak szybki jak ich rower.Gdy mówimy że coś jest nie równe;

budowa:
rzeczownik + is + not as + adjective + as + rzeczownik

lub

rzeczownik + is +less + adjective + than + rzeczownikA lynx is not as large as a lion.

Ryś nie jest tak duży jak lew.

Norway is less sunny then Thailand.
W Norwegii jest mniej słońca niż w Tajlandii.


Jeśli adjective ma na końcu 'y', można zamienić na 'ier', a jeśli nie, to dodać samo 'er'.
Wtedy budowa jest taka: rzeczownik + is + (adjective+ er/ier) + then + rzeczownik

Sunny - sunnier 
Windy- windier 
Cloudy- cloudier
high- higher 
short- shorter 
dark- darker 


Mont Blank is lower then Mount Everest.

Summer is sunnier then winter.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz