poniedziałek, 8 maja 2017

Adjectives (porównywanie)

Adjectives- przymiotniki, określają podmiot.

(np. honest, tall, dark)


Gdy mówimy że są równe;

budowa:
rzeczownik + is/am/areas + adjective + as + rzeczownik

I am as tall as you.
Jestem tak wysoki jak ty.

My bike is as fast as their bike.
Mój rower jest tak szybki jak ich rower.



Gdy mówimy że coś jest nie równe;

budowa:
rzeczownik + is + not as + adjective + as + rzeczownik

lub

rzeczownik + is +less + adjective + than + rzeczownik



A lynx is not as large as a lion.

Ryś nie jest tak duży jak lew.

Norway is less sunny then Thailand.
W Norwegii jest mniej słońca niż w Tajlandii.


Jeśli adjective ma na końcu 'y', można zamienić na 'ier', a jeśli nie, to dodać samo 'er'.
Wtedy budowa jest taka: rzeczownik + is + (adjective+ er/ier) + then + rzeczownik

Sunny - sunnier 
Windy- windier 
Cloudy- cloudier
high- higher 
short- shorter 
dark- darker 


Mont Blank is lower then Mount Everest.

Summer is sunnier then winter.